Indlæg af admin

Børsen Gazelle 2019

C7 Consulting A/S er blevet kåret som Gazellevirksomhed 2019 af Børsen, og det er vi meget stolte af! Hele teamet arbejder hver eneste dag på at levere høj kvalitet og eminent service til vores kunder, og derfor er vi utrolig glade for det skulderklap, der ligger i en Gazellepris. Børsens beskrivelse af en Gazellevirksomhed er: […]

,

Ny planlov – større hensyn til produktionsvirksomheder

En ændring af planloven giver bedre muligheder for at sikre, at virksomheders drift ikke besværliggøres af, at byen nærmer sig virksomheden. Et vigtigt element for industrivirksomheder er, at kommunen i planlægningen nu kan udlægge konsekvensområder omkring erhvervsområder. Områder, hvor der ikke må etableres følsom anvendelse. Det er princippet, at det er dem, der nærmer sig, […]

Nye stoffer er blevet omfattet af krav om godkendelse i REACH-forordningen

Bl.a. 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret, også kendt under navne som Triton, Octyl Phenol Ethoxylate En række nye stoffer er blevet optaget på autorisationslisten (bilag XIV) i REACH-forordningen. Anvendelsen af disse stoffer er fra den såkaldte solnedgangsdato forbudt med mindre I forinden får godkendelse til anvendelse fra kommissionen. Ansøgningsfrister og solnedgangsdato varierer fra stof til stof. De nye […]

Revurdering af miljøgodkendelser som følge af BREF CWW

Virksomheder på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. 4 (kemisk industri) og 6.11 (uafhængigt drevet rensningsanlæg) er omfattet af EU kommissionens vedtagelse af BAT-konklusionerne for BREF CWW. Alle BAT-konklusioner skal være opfyldt inden 4 år, og som et led i denne proces skal alle omfattede virksomheder have revurderet deres miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen planlægger, at alle revurderingsprocesser skal være […]

,

Forslag til nye kommuneplaner 2017 i høring – kan få betydning for jeres virksomheds fremtidige drift og udviklingsmuligheder

Har jeres virksomheds kommune sendt forslag til ny revideret kommuneplan i høring? Så er det vigtigt at gennemgå materialet for at se, om der er sket ændringer, der kan få konsekvenser for jeres virksomheds drift. Mange kommuner er i gang med at revidere kommuneplanenerne. De sendes i høring i 2017. Nogle kommuner har allerede startet […]