,

Forslag til nye kommuneplaner 2017 i høring – kan få betydning for jeres virksomheds fremtidige drift og udviklingsmuligheder

Har jeres virksomheds kommune sendt forslag til ny revideret kommuneplan i høring? Så er det vigtigt at gennemgå materialet for at se, om der er sket ændringer, der kan få konsekvenser for jeres virksomheds drift.

Mange kommuner er i gang med at revidere kommuneplanenerne. De sendes i høring i 2017. Nogle kommuner har allerede startet høringsperioden.

Kommuneplanerne udstikker de planmæssige rammer, som bl.a. dikterer hvor højt I må bygge, og hvilke krav der kan stilles til jeres støj- og lugtemission. Derfor kan ændringer få konsekvenser både for jeres drift og for jeres fremtidige udviklingsmuligheder.

I kan derfor med fordel tjekke, om der er ændret i rammerne for det område, hvor jeres virksomhed ligger, samt tilstødende områder. Er der for eksempel udlagt nye boligområder eller rekreative områder i nærheden af jer? I så fald kan I blive mødt af skærpede krav til støj- og lugtemission.

Det er nu, under høringsperioden, I har mulighed for at påvirke eller komme med indsigelser ti kommuneplanen. Når først høringsperioden er slut, og kommuneplanen er endelig vedtaget, er det svært at ændre i de planmæssige rammer.