Strategi og myndighedsforhold

For de fleste virksomheder er det essentielt at kunne igangsætte og implementere udvidelser og ændringer af aktiviteter inden for korte tidsperspektiver. Det er derfor nødvendigt, at virksomhedens godkendelsesmæssige rammer understøtter de forretningsmæssige udviklingsmuligheder og behovet for fleksibilitet.

Fastlæggelse af den mest optimale strategi for håndtering af myndighedsforhold kan således være afgørende for virksomhedens udvikling og fremtidssikring.

Vi hjælper virksomheder med at omsætte langsigtede udviklingsplaner til behovet for godkendelsesmæssige rammer og med at fastlægge en implementeringsstrategi. Det kan både være i forbindelse med ”greenfield” projekter eller fremtidsplaner for eksisterende virksomheder.

På baggrund af strategien udarbejder vi de nødvendige myndighedsdokumenter, som kan omfatte forslag til ændringer af kommune- og lokalplaner, fremtidsbaseret VVM og rummelige miljøgodkendelser.