Miljø- og arbejdsmiljø i projekter

Når der gennemføres nye anlægs- og ombygningsprojekter, er det vigtigt, at relevante krav til miljø, energi, arbejdsmiljø og sikkerhed indgår i projekteringen fra start. Herved sikres, at de miljø- og arbejdsmiljømæssige påvirkninger reduceres i henhold til virksomhedens ambitionsniveau, som en integreret del af projekteringen. Samtidig sikres, at det færdige projekt lever op til de nødvendige lovgivningsmæssige krav.

De overordnede lovkrav og ønsker omdøbes til designkrav for det konkrete anlæg og indarbejdes derigennem i projektet. Vigtige elementer i dette arbejde er projektledelse og fastholdelse af projektmål og -plan, kortlægninger, forbedrings- og optimeringsforslag, renere teknologi, økonomiske nøgletal m.v.

Der arbejdes med mål, vurderinger og fastsættelse af krav i en iterativ proces med et stigende detaljeringsniveau gennem projektforløbet. Mål defineres i forhold til investeringsrammer og tekniske løsningsmuligheder gennem projektforløbet.