Ledelsessystemer

Ledelsessystemer er et redskab til systematisering af arbejdet med fx miljø, arbejdsmiljø og eller kvalitet, uanset om virksomhederne lader systemerne certificere efter en ISO standard eller tilsvarende. Systemerne hjælper desuden med løbende forbedringer og kan også betyde markedsmæssige fordele.

Vi lægger vægt på, at ledelsessystemerne bliver en integreret del af virksomhedens værdikæde og tilpasses virksomhedens behov.

Som teknisk konsulent og proceskonsulent kan vi hjælpe med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer indenfor miljø (ISO 14001), arbejdsmiljø (OHSAS 18001), energi (ISO 50001), samfundsmæssigt ansvar (DS 49001), sikkerhed (Risikobekendtgørelsen) og kvalitet (ISO 9001).

I dette arbejde indgår typisk interessentanalyse, strategi, politik, kortlægning, vurdering og prioritering af væsentlige påvirkninger og forbrug, målsætninger, mål og KPI´er og forbedringsprojekter. Arbejdet kan desuden omfatte systemopbygning (procedurer, instruktioner m.v.), funktions- og ansvarsforhold, uddannelse, træning og interne audits.