Myndighedstilladelser ”Compliance”

Industrivirksomheder skal typisk have flere myndighedstilladelser på plads for at være godkendt til drift eller for at få lov til at påbegynde ombygnings- eller anlægsprojekter – også kaldet virksomhedens ”license to operate”. Virksomhedens ”license to operate” kan bl.a. omfatte miljøgodkendelse, GMO godkendelse, tilslutningstilladelse, udledningstilladelse, vandindvindingstilladelse, §8 og §19 tilladelse, accept af sikkerhedsniveau (risikovirksomhed) og VVM tilladelse.

Tidsfaktoren er ofte afgørende, når godkendelserne skal i hus, så virksomheden kan idriftsætte ny eller ændret produktion til tiden. En anden vigtig faktor er, at virksomheden opnår de mest optimale vilkår indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Ligeledes er det vigtigt at sikre ”compliance” for den løbende drift ved opfølgning og overholdelse af vilkår på eksisterende godkendelser.

Vi hjælper med alle typer af tilladelser og sikrer enkle, hurtige og effektive myndighedsprocesser både i små og store sager. Det gør vi i tæt samarbejde med kunden og ved udarbejdelse af materiale af høj kvalitet samt en konstruktiv dialog med myndighederne omkring fastlæggelse af projekttidsplaner, scoping, forhandling af vilkår mv.