Industrimiljø

Virksomhedens miljøarbejde kan omfatte en række forskellige faglige discipliner, som luft- og lugtemission, affald, spildevand, ekstern støj, jord og grundvand og energi, og vurdering af råvarer og kemikalier samt BAT i henhold til BREF-noter.

Miljøarbejdet kan være initieret af vilkår i myndighedsgodkendelser, virksomhedens egne mål for nedbringelse af forurening og optimering af miljø- og produktionsforhold. Opgaverne spænder desuden vidt fra planlægning og gennemførelse af kontrolforanstaltninger, beregninger og dokumentation for overholdelse af krav samt udredningsopgaver.

Vi har udviklet en række værktøjer til styring og gennemførelse af disse opgaver og rådgiver bredt på dette område indenfor alle disciplinerne og vurderer det nødvendige dokumentationsbehov.

Vi arbejder med, kortlægninger, massebalancer, luft/lugtemissionsberegninger (OML) og depositionsberegninger (OML), ekstern støjkortlægning (Soundplan), fortyndingsberegninger ved udledning af spildevand til recipient mv.