Arbejdsmiljørådgivning i industrien

Industriens arbejdsmiljøforhold er omdrejningspunktet i vores arbejdsmiljøydelser.

Vi udfører bl.a. opgaver indenfor kemikaliestyring, klassificering og mærkning, arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), substitution og vurdering af miljø- og sundhedsrisiko.

Vi bistår også med at gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV), vurderinger indenfor fysisk arbejdsmiljø, maskinsikkerhed og ergonomi samt systematisering af arbejdsmiljøarbejdet ved opbygning af dele af, eller et helt arbejdsledelsessystem.

Vi sikrer endvidere myndighedstilladelser indenfor GMO i forhold til klassifikation af storskala- og produktionsanlæg, laboratorier og produktionslokaler.

For risikovirksomheder (Seveso) sikrer vi gennemførelsen af relevante risikoanalyser relateret til risikostoffer m.v., samt plan for forebyggelse af større ulykker, sikkerhedsledelse og beredskabsplaner.