CSR – virksomhedens samfundsansvar

Virksomhedens samfundsansvar kaldes også CSR (Corporate Social Responsibility). CSR betyder, at virksomhedens aktiviteter og forretningsstrategi omfatter hensyn til miljø- og klima, menneskerettigheder, sociale forhold og forretningsetik. Ofte er der stort fokus på CSR rapporteringen fx initieret af årsregnskabsloven eller medlemskab af UN Global Compact.

Vi hjælper virksomheder med opbygning eller optimering af CSR arbejdet, deres CSR profil samt strategisk rådgivning og rapportering. Aktiviteterne kan omfatte interessent-, risiko og leverandøranalyser, screening og prioritering af indsatsområder, performanceindikatorer, trends, benchmarking, partnerskabsmodeller, code of conduct, procedurer.