,

Ny planlov – større hensyn til produktionsvirksomheder

En ændring af planloven giver bedre muligheder for at sikre, at virksomheders drift ikke besværliggøres af, at byen nærmer sig virksomheden. Et vigtigt element for industrivirksomheder er, at kommunen i planlægningen nu kan udlægge konsekvensområder omkring erhvervsområder. Områder, hvor der ikke må etableres følsom anvendelse.

Det er princippet, at det er dem, der nærmer sig, der skal betale. Der er således tilføjet regler om, at ved udlægning af nye byområder omkring en virksomhed skal det i selve planlægningen sikres at grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening kan overholdes via f.eks. etablering af afskærmningsforanstaltninger. Disse regler eksisterer allerede i dag for støj.

Det er vigtigt, at I som virksomhed holder øje med nye lokalplaner eller ændringer til kommuneplaner i området omkring jeres virksomhed, så I kan påpege ovenstående, hvis det ikke er tilstrækkeligt indarbejdet. Det er svært at ændre planer, når de først er vedtaget.

Ligeledes er det i forbindelse med kommunernes revidering af kommuneplanerne (Se også tidligere blogindlæg om nye kommuneplaner i høring.) et godt tidspunkt at påpege et eventuelt behov for etablering af konsekvenszoner omkring virksomheden.

Ændringen af planloven er vedtaget den 8/6 2017.