Nye stoffer er blevet omfattet af krav om godkendelse i REACH-forordningen

Bl.a. 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret, også kendt under navne som Triton, Octyl Phenol Ethoxylate

En række nye stoffer er blevet optaget på autorisationslisten (bilag XIV) i REACH-forordningen. Anvendelsen af disse stoffer er fra den såkaldte solnedgangsdato forbudt med mindre I forinden får godkendelse til anvendelse fra kommissionen. Ansøgningsfrister og solnedgangsdato varierer fra stof til stof.

De nye stoffer, som er blevet optaget på autorisationslisten er:

  • 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret
  • 4-nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret
  • 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige
  • 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere
  • 1,2-benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær
  • Diverse phtalater

Stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret anvendes bl.a. i medicinalindustrien. Ansøgningsfrist herfor er 1/7 2019. Solnedgangsdato 4/1 2021.

For følgende stoffer er afgørelse om optagelse på bilag XIV udsat:

  • N,N-dimethylacetamid (DMAC)
  • N-methyl-2-pyrrolidon (NMP)
  • Borsyre, dinatriumtetraborat (vandfrit), dibortrioxid og tetraborondinatriumheptaoxid (hydrat).

Link til REACH forordning seneste konsoliderede udgave

Link til gennemførelsesforordningen for ovenstående ændring